Veel lichamelijke en geestelijke klachten hebben vermoedelijk een verband met HSP of hooggevoeligheid. Toch is dit nog steeds geen officieel erkende diagnose of karaktereigenschap. Als HSP-coach ben ik getraind om de specifieke problemen en behoeftes van hooggevoeligen in een zinvolle context te plaatsen. De methodiek is gebaseerd op het herwinnen en verankeren van je zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfbewustzijn. Maar ook energetisch bewustzijn, versterken van het energieveld en verbeteren van je dagelijkse balans. Hierbij let ik op je veerkracht, je eigen krachtbronnen en zelfhelend vermogen. Je krijgt hierdoor grip op je HSP of hooggevoeligheid.

HSP of Hooggevoeligheid | Volwassenen

Al sinds de jaren 40 van de vorige eeuw zijn er studies naar de hooggevoelige persoonlijkheid gedaan, maar pas sinds de Amerikaanse psychotherapeut Elaine N. Aron uitgebreid onderzoek naar HSP heeft gedaan is er meer bekendheid gekomen. Hooggevoeligheid is geen afwijking maar een normale aangeboren karaktereigenschap die mooi, maar ook lastig kan zijn om mee om te gaan. Je hebt géén therapie nodig, maar je kunt wel met hulp van een coach leren omgaan met je sensitiviteit zodat het juist een kracht wordt voor je!

Lees verder … 

HSP of Hooggevoeligheid | Kinderen en jongeren

Ieder kind komt op de wereld met een schat aan bijzondere eigenschappen en met wijsheid om ons iets te leren. Zo krijgt één op de vijf kinderen hooggevoeligheid (of HSP) bij de geboorte mee. Hooggevoeligheid is maar één van de vele kenmerken die ieder kind zo uniek maken, waardoor er zelfs binnen een hooggevoelig karakter variatie is van timide en verlegen kinderen tot kinderen die altijd uitdaging nodig hebben.

Lees verder …
Als HSP-er ben je gevoeliger voor prikkels van buitenaf